Imagina un nou futur

Som una empresa de nova creació implantada en diversos sectors que ofereix un servei integral per ajudar-te a millorar el teu negoci amb els següents serveis detallats.

1. Implantació de sistemes d’informació integrals.

      · Indicadors de direcció.

      · Gestió de la producció, la qualitat i finances.

2. Formació operaris.
 

3. Consultoria.

      · Projectes de millora.

      · Noves estratègies de l’empresa.

      · Projectes de creixement o reestructuració.
 

4. Assessorament

      · Interim Management

      · Implantació de la ISO.

      · Instal·lació hardware de recollida de dades.

      · Seguretat i salut. Prevenció de riscos laborals.

      · Finances.

5. Guiatge empresarial

      · Coaching directius i comandament intermedis.

      · Recerca proveïdors.

ERP

 - Formularios de manteniment de taules (Peces, articles, màquines, clients, proveïdors, magatzems, grups de màquines, composició articles, peces, màquines, grup de màquines, estatus, incidències, operaris, peces incidències,).
- Formularis de compra (albarans, factures).
- Formularios de venda (comandes, albarans, factures).
- Formularis magatzem (entrada de Fil).
- Llistats i informes (seguiment comandes ....), Amb exportació a l'Office.
- Formularios Control Stock -Formularis Ordres de Fabricació.

Comunicació client-proveïdor

- Entrada de seguiment de no conformitat (NC) (Aneu, data, referència, creador, proveïdor, revisat proveïdor, accions, descàrrega document PDF)
- Estadístiques (IPC avaluació, desglossament NC, estats NC, punts target, gràfica total NC per mes, gràfica mitjana de punts per mes,)
- Enviament de notificacions (als 6 dies de no revisar una notificació, està es torna a enviar de forma automàtica)
- Entrada de NC (Proveïdor, data, referència, nombre d'albarà, tipus, vista general, quantitat, descripció de la NC, concessió, refusar, verificar, recuperar, nivell de gravetat, quantitat, nivell de recurrència, departament que detecto NC, puntuació)
- Llistat i manteniment d'usuaris (Tipus, nom, e-mail, contrasenya)

Creació plataformes web

Gaudeix d'unes vacances diferents A la nostra web podràs trobar informació sobre cases d'intercanvi per a les vacances i oferir la teva. Estem creixent i en fase de promoció i és per això que tens un any de registre gratuït al nostre lloc. Aprofita i inscriu-te !!

Gestió nutricional

· Seguiment per dia

· Control i gestió de dietes